Biely Váh

Kód územia

SKUEV0143

Výmera územia

39,790 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 426 0800
Slovak Republic
Ul. kap. Nálepku č. 2 059 21 Svit

Katastrálne územia

Hybe, Važec, Východná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,05377201

Zemepiská dĺžka

19,93438121

Nadmorská výška (m)

Max

960

Priemerná

756

Min

667

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3220 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eudontomyzon mariae, Lutra lutra, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Vertigo angustior, Vertigo geyeri

Popis územia

The river represents another important watercourse of the foothills of Vysoké Tatry Mts. Further downstream it flows smoothly and forms winding meanders. The area immediately neighbouring the river is also noted for the remnants of natural floristically rich meadow communities.

Ciele ochrany

The site consists of the entire stretch of Biely Váh River up to its confluence with Čierny Váh River. The site is noted for a rich population of Eudontomyzon spp. The site also supports two fen habitats typical for high content of carbonates. The habitats foster the most abundant population of glacial relic species Pedicularis sceptrum-carolinum in Slovakia but they are also noted for a high presence of endangered, rare and protected species of Slovak fauna and flora depending for their existence on the conditions provided by communities of fens and wet meadows.

Zraniteľnosť

The key threat factors include intensive forms of agricultural production in the majority of its catchment basin (high intensity of livestock rearing). Level of risk that high intensity agricultural practices contribute to river pollution is rather high (field flushing of various fertilisers of both organic and chemical nature). Stretches of the river flowing through pastures with high intensity grazing are very vulnerable to any kind of anthropic activity. Secondary succession is seen as the most significant threat to both fen and meadow communities.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.03 % private - 67.57 % state - 9.81 % towns and municipalities - 7,47 % urbarial communities - 9.58 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie porastu
D - doprava a komunikácie  
  železnice
  most, viadukt
  visuté elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  rozptýlené osídlenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  intenzívny chov rýb
H - znečistenie  
  iné bodové znečistenie povrchových vôd
  rozptýlené znečistenie podzemných vôd spôsobené poľnohospodárstovm a lesníckymi aktivitami
  odpadky a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  hrádze, upravené brehy všeobecne
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Cottus poecilopus, Dactylorhiza lapponica, Eudontomyzon mariae, Pedicularis sceptrum-carolinum, Plecotus austriacus, Thymallus thymallus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874 fúzač karpatský chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Mihuľa ukrajinská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) Netopier veľkouchý cicavce 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 85,7 14,3 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6410 Bezkolencové lúky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov