Medzi bormi

Kód územia

SKUEV0145

Výmera územia

10,280 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 426 08 00
Slovak Republic
Kpt.Nálepku č. 2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Habovka, Zuberec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,26915826

Zemepiská dĺžka

19,63138830

Nadmorská výška (m)

Max

815

Priemerná

813

Min

805

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7120 - Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Triturus montandoni

Popis územia

The bog was formed on the impenetrable flysch basement in the area with relatively high annual precipitation. It is classed in the category of sub Atlantic raised bogs that have their easternmost limit of their European distribution in south-western Slovakia.

Ciele ochrany

The site represents all that remained from once very extensive area of raised bog devastated by drainage and intensification of landscape management in the 1970's. The site supports one of the richest populations of Ledum palustre in the territory of Slovakia and hosts the fragmented remnants of rare plant communities associated with raised bogs and transmission mires.

Zraniteľnosť

The key threat factors include isolated location of the remaining raised bog communities within the mosaic of intensively exploited landscape typical for high intensity pasture management (ploughing, improvement of species composition, application of organic and chemical fertilisers, high intensity livestock grazing). Repeated attempts have been made to drain mainly the part of the nature reserve located in the cadastre area Habovka.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Andromeda polifolia, Carex dioica, Dactylorhiza ericetorum, Driomys nitedula, Eptesicus nilssoni, Ledum palustre, Muscaridinus avellanarius, Natrix tessellata, Oxycoccus microcarpus, Plecotus auritus, Sicista betulina