Žarnovica

Kód územia

SKUEV0147

Výmera územia

18,290 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Veľká Fatra

tel: +421 43 428 45 03
fax:+421 43 428 45 89
Slovak Republic
Martin
P.O. Hviezdoslava 38

Katastrálne územia

Čremošné, Dolná Štubňa, Háj, Turčianske Teplice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,84194444

Zemepiská dĺžka

18,87416667

Nadmorská výška (m)

Max

628

Priemerná

594

Min

525

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Carabus variolosus, Lutra lutra, Myotis myotis, Rosalia alpina

Popis územia

The site represents well-preserved stretch of the foothill stream and an outstanding example of stream ecosystem with well-developed morphologic features (meanders, side channels), riparian vegetation and alluvial wetlands providing favourable living conditions and breeding grounds for a range of rare and endangered species of animals, such as river otter Lutra lutra. For the species named the site represents the core area of its distribution within the Turiec River catchment basin. The site is also noted for the occurrence of several rare and endangered species of plants. Stream in this stretch changes its character from a typical torrent to a foothill type of watercourse. Basement is built by fluvial sediments such as sandy alluvial loams, alluvial gravels and alluvial sands. These sediments also contain fractions of rocks coming from the basement of adjacent mountain ranges, such as Miocene rocks of Flochová formation, grey marly limestones and marlstones of Krížna Nappe and limestones and dolomites of Triassic period.

Ciele ochrany

The site is highly valued for its biological, ecological and landscape properties. In 1998, the part of the site was included in the Mokrade Turca / Turiec Wetlands Ramsar Site. The site is designated a protected site within the national network of protected areas.

Zraniteľnosť

Part of the site is situated in the vicinity of a busy thoroughfare linking Martin a Banská Bystrica. Not only traffic but also its maintenance might result, provided done incorrectly, in the pollution of important water resources (drinking water) situated in the area. Preservation of current water quality and hydrological regime is a prerequisite for the survival of the existing range of valuable habitats and species present on the site.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 14.527 % private - 24.664 % state - 60.809 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov

Ostatné druhy

Bufo bufo, Eptescicus serotinus, Hyla arborea, Muscardinus avellanarius, Myotis daubentoni, Myotis mystacinus, Natrix natrix, Nyctalus noctua, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rana temporaria, Rhinolophus hipposideros, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov