Mackov bok

Kód územia

SKUEV0149

Výmera územia

12,339 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

02.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Slovenská Ľupča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,76166667

Zemepiská dĺžka

19,25500000

Nadmorská výška (m)

Max

454

Priemerná

440

Min

417

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax, Lycaena dispar, Pulsatilla subslavica

Popis územia

The site is situated on the northern fringes of Zvolenská kotlina Basin. Original meadow habitat was gradually partially afforested by Pinus sylvestris that gradually spread into a substantially larger territory. The site is noted for the presence of several species of plants protected by Slovak law or featured in the IUCN Red List of Threatened Plants. Geological basement of the site is formed by carbonate rocks.

Ciele ochrany

The site is noted to support species of flora of European importance Pulsatilla subslavica as well as its hybrids with other two species of European importance Pulsatilla grandis and Pulsatilla slavica. Entire territory of the site has been designated as a nature reserve.

Zraniteľnosť

Unique natural features of the site are under threat of being gradually lost in a consequence of the abandonment of traditional forms of management as a result of new societal and economic conditions accompanying the ongoing reforms.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  kŕmenie zvierat
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s inertnými materiálmi
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Carduelis chloris, Carorita limnaea, Combocerus glaber, Convallaria majalis, Emblethis duplicatus, Erinaceus concolor, Glis (Myoxus) glis, Henia illyrica, Lanius collurio, Lullula arborea, Mustela nivalis, Orchis militaris, Orchis tridentata, Sciurus vulgaris, Stipa joannis, Tephroseris integrifolia, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 77,8 22,2 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov