Územia európskeho významu

Zobrazených 121 - 150 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Meliatsky profil SKUEV0921 12 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Ďumbierske Tatry SKUEV1302 12 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Ostrovné lúčky SKUEV1269 12 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Kolárovické lúky SKUEV0839 12 ha Administration of PLA Kysuce, tel:+421 41 433 56 06, fax:+421 41 433 56 08, Slovak Republic Detail zaznamu
Šupín SKUEV0246 13 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Štokeravská vápenka SKUEV0502 13 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Šíravina SKUEV0808 13 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Šujské rašelinisko SKUEV0255 13 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Rieky SKUEV0049 13 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Kľak SKUEV2240 13 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Ponická dúbrava SKUEV0383 13 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Hostovické lúky SKUEV0386 13 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Starý vrch SKUEV0157 13 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolný tok Tople SKUEV0841 14 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Chraste SKUEV0060 14 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Livinská jelšina SKUEV0138 14 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Bystrické sihly SKUEV0647 14 ha Administration of PLA Kysuce, tel:+421 41 433 56 06, fax:+421 41 433 56 08, Slovak Republic Detail zaznamu
Hradná dolina SKUEV0024 14 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Komárňanské slanisko SKUEV0010 15 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Ostrovné lúčky SKUEV2269 15 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Palárikovské lúky SKUEV0097 15 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Dedkovo SKUEV0855 16 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Laborec SKUEV0232 16 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Stretavka SKUEV0235 16 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Petrovička SKUEV0644 16 ha Administration of PLA Kysuce, tel:+421 41 433 56 06, fax:+421 41 433 56 08, Slovak Republic Detail zaznamu
Macangov Beskyd SKUEV0660 16 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Borské piesky SKUEV0899 17 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Pastierske SKUEV0196 17 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Raškovský luh SKUEV0026 17 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Dlhé lúky SKUEV0113 17 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu