Galamia

Kód územia

SKUEV0959

Výmera územia

18,180 ha

 

Dátum návrhu

11.09.2017

Dátum aktualizácie

17.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Balog nad Ipľom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,06991397

Zemepiská dĺžka

19,12238686

Nadmorská výška (m)

Max

135

Priemerná

134

Min

133

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6440 - Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Coenagrion ornatum

Popis územia

Územie tvoria zachovalé mokraďové a lúčne biotopy s výskytom európsky významného druhu šidielko ozdobné (Coenagrion ornatum).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Zraniteľnosť spočíva najmä v potenciálnej zmene vodného režimu v toku Galamija a následnej zmene resp. redukcii bylinných zárastov na brehoch potoka.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  neintenzívne kosenie
  neintenzívne pasenie - ovce

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) Šidielko ozdobné vážky 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov