Dolný tok Tople

Kód územia

SKUEV0841

Výmera územia

13,720 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

09.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Božčice, Parchovany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,75036510

Zemepiská dĺžka

21,74548896

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Gobio uranoscopus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata, Zingel streber

Popis územia

Dolná časť nížinného toku, ktorý preteká otvorenou poľnohospodárskou krajinou. Predstavuje pravostranný prítok rieky Ondava, ktorá spadá do povodia rieky Bodrog. Ide o tok s vyvinutou brehovou vegetáciou bylín a drevín.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je ohrozené tým, že ochrana je zabezpečená iba v časti vodného toku a teda nie je možné ovplyvňovať negatívne vplyvy, ktoré sa udejú nad územím a následne vďaka toku rieky, sa dostanú aj do samotného chráneného územia.

Vlastníctvo

štát - 100%

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  poľnohospodárske stavby
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  pytliactvo
H - znečistenie  
  znečistenie povrchových vôd
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  hrádze a zábrany proti povodniam vo vnútrozemnských vodných systémoch

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov