Vrchslatina

Kód územia

SKUEV0694

Výmera územia

17,820 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Sihla

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,65250000

Zemepiská dĺžka

19,63055556

Nadmorská výška (m)

Max

921

Priemerná

902

Min

890

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Triturus montandoni

Popis územia

It is a wet forest sties near the Slatinský jarok (stream) with a special ecotype of spruce able to reproduce here despite unappropriate climate conditions (freezing). Substate built by quartz granodiorites, in bog depression by sandy clays.

Ciele ochrany

Preserved stands of species spruce ecotype are typical of the site. It grows at wetland and bog habitats. Site overlaps with the Vrchslatina Nature Reserve and is part of the SPA Poľana (SKCHVU022).

Zraniteľnosť

Site is without anthropogenic impacts. But in last years forest stands adjacent areas were damage by wind leading to open areas (without trees) that may potentially spread further within the site (on wet soils).

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Ostatné druhy

Aegolius funereus, Ciconia nigra, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov