Vozokánsky luh

Kód územia

SKUEV0272

Výmera územia

6,010 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

21.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Vozokany nad Hronom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,02416667

Zemepiská dĺžka

18,67361111

Nadmorská výška (m)

Max

128

Priemerná

127

Min

126

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3130 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91F0 - Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Lycaena dispar, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus

Popis územia

The site is located in a lowland in the vicinity of Hron River. The river branch is also a part of the site. Zvyšky mŕtvych ramien Hrona v blízkosti hlavného toku v nadmorskej výške 135 m. Vegetáciu tvoria mäkké a tvrdé lužné lesy a zarastajúce mŕtve ramená s močiarnou vegetáciou.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the residuum of the Hron River branch system with the floodplain forest habitats and wetland vegetation with the occurence of Lindernia procumbens. The whole site belongs to the Nature Reserve Vozokanský luh. Quality and importance: The area belongs to the Nature Reserve Vozokanský luh. It is significant for one of two known localities with the occurence of Lindernia procumbens in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site is strongly connected to the Hron River flow rate conditions since it includes its branch system. Therefore the area is vulnerable during any manipulation with the river water level and flow rate conditions.

Vlastníctvo

state - 88.3 % towns and municipalities - 11.7 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Ostatné druhy

Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lindernia procumbens, Maculinea arion, Natrix tessellata

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov