Borské piesky

Kód územia

SKUEV0899

Výmera územia

16,740 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

11.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Záhorie

tel:+421 34 772 27 35
fax:+421 34 772 27 35
Slovak Republic
Malacky
Vajanského ul. 17

Katastrálne územia

Borský Mikuláš

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,62660188

Zemepiská dĺžka

17,19164033

Nadmorská výška (m)

Max

200

Priemerná

194

Min

188

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91T0 - Lišajníkové borovicové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cucujus cinnaberinus

Popis územia

Územie je tvorené prevažne borovicovými lesmi na podloží viatych eolických pieskov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné nevhodným spôsobom obhospodarovania lesných porastov, stavebnou činnosťou a potenciálne i dobývaním pieskov v zmysle banského zákona.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - pôvodné druhy
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cordulegaster heros Pásikavec veľký vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov