Palárikovské lúky

Kód územia

SKUEV0097

Výmera územia

15,420 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Palárikovo

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,06634197

Zemepiská dĺžka

18,07444812

Nadmorská výška (m)

Max

118

Priemerná

117

Min

116

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cirsium brachycephalum

Popis územia

The relief is aeolial with the moderate depressions. The soils are saline, locally waterlogged. The lines of the permanently waterlogged ditches occur along the railway.

Ciele ochrany

The site represents a complexe of the salt marshes, grasslands and Carex communities. Population of Cirsium brachycephalum.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to the eventual hydrological regime changes or activities related to the frequent train transport from Bratislava to Nové Zámky. Absence of the extensive management (mowing, grazing) allows the succession. It is essential to prevent the illegal planting of Populus x euroamericana. Locally the ruderal vegetation spread from the surrounding agricultural land.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 87.39 % towns and municipalities - 12.605 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy

Ostatné druhy

Artemisia santonicum, Bufo viridis, Bupleurum tenuissimum, Camphorosma annua, Lacerta agilis, Pelobates fuscus, Silene multiflora

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov