Hradná dolina

Kód územia

SKUEV0024

Výmera územia

14,350 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Bojná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,60916667

Zemepiská dĺžka

18,02611111

Nadmorská výška (m)

Max

297

Priemerná

262

Min

237

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cordulegaster heros

Popis územia

The site is represented by the linear alder habitat connected to the environment along the watercourse in the Hradná dolina valley in the eastern part of the Považský Inovec mountain range. The remnants of the mesophilous meadows mowed in the past and abandoned in present are located along the watercourse. From the geomorphological point of view, it is a valley with the floodplain.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the alder vegetation and willow-poplar stands along the brook in Hradná dolina Valley. Quality and importance: The site is significant for the preservation of the habitat Ls 1.1 - Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe

Zraniteľnosť

The eastern part of the site stretches into the proposed recreational area. If the construction is undertaken, recreational activities likely cause a stronger impact to the proposed area. Change of the wood composition using the non-native tree species by regeneration of the forests can cause a change of the existing character of the site.

Vlastníctvo

other communities - 0.19 % state - 92.734 % towns and municipalities - 6.725 % urbarial communities - 0.344 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov