Macangov Beskyd

Kód územia

SKUEV0660

Výmera územia

16,300 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Horná Orava

tel: +421 43 552 24 66
fax: +421 43 552 24 66
Slovak Republic
Námestovo
Bernolákova ul. 408

Katastrálne územia

Oravská Lesná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,34138889

Zemepiská dĺžka

19,14972222

Nadmorská výška (m)

Max

994

Priemerná

951

Min

901

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Triturus montandoni

Popis územia

The site includes lowland hay meadows habitat, that is despite of irregular managenet (mowing or grazing) in well condition. In the southern part of the site is possible to identify original balks as a remnant of original agricultural land structure and landuse. Structure of habitat is complemented by scattered trees.

Ciele ochrany

The mentioned site is a part of PLA Horná Orava and belongs to D zone with second level of territorial protection. The site belongs to Horná Orava Special Protection Area simultaneously. The main purpose of protection is preservation of favourable state of lowland hay meadows.This site was not managing during the three year period. In present is the site managing by grazing sheep. Active management measures (mowing two times a year) are essential.

Zraniteľnosť

Irregular management activities lead to habitat degradation: from accumulation of old vegetation to rapid succession of trees. Succession is a result of lack of owners interest in original extensive landuse.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
G - ľudské vplyvy  
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Crocus heuffelianus