Petrovička

Kód územia

SKUEV0644

Výmera územia

16,150 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

05.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Petrovice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,29361111

Zemepiská dĺžka

18,49555556

Nadmorská výška (m)

Max

532

Priemerná

471

Min

425

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Cottus gobio, Lutra lutra

Popis územia

The site is a part of Javorníky Mountain, a part of Vysoké Javorníky subunit. Geology: The site is made up of the Magura Nappe of Flysch belt, mainly of partial Rača Nappe. The site is represented by shales and green sandstones, the floodplain of river is represented by mesozoic - holocene soils, gravel-sandy clay. Alluvial coastal habitats are represented by mixed ash-alder alluvial forests with dominance of Alnus glutinosa.They are complemented by alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks, fragmentary hygrophilous tall herb fringe communities of belts (butterbur riverine communities and eutrophic humid grasslands) and mesophile pastures. It is a habitat of Lutra lutra, many bird species and other animal species. The aquatic habitat was not specially studied, it is represented by Cottus gobio, a species of Annex II of Habitat Directive.

Ciele ochrany

Protection of special regional type of mixed ash-alder alluvial forest.

Zraniteľnosť

Threatened by skidding, tree cutting, creating dump timber, spacious cutting trees from the coastal habitats.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
J - prirodzené zmeny systému  
  poldre
  modifikácie v štruktúre vodných tokov

Ostatné druhy

Alcedo atthis, Aquilegia vulgaris, Ciconia nigra, Cinclus cinclus, Motacilla alba, Motacilla cinerea

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cottus gobio Linnaeus, 1758 Hlaváč bieloplutvý ryby 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov