Pastierske

Kód územia

SKUEV0196

Výmera územia

16,850 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

24.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 426 08 00
Slovak Republic
kpt. Nálepku 2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Štrba

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,05153942

Zemepiská dĺžka

20,02901662

Nadmorská výška (m)

Max

905

Priemerná

892

Min

879

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Drepanocladus vernicosus, Vertigo angustior, Vertigo geyeri

Popis územia

The site features spring of highly mineralised water with recent tufa formation. Truly unique to the site are the humolite heaps that protrude cca two metres above the fen ground. Their formation is the best proof of the immense power of springing water. The site also includes several small ponds located in the central part of the fen.

Ciele ochrany

The site comprises one of the best-preserved fen habitats of Slovakia. The site benefits from original water regime and presence of several springs. It is acclaimed with the occurrence of floristically rich communities harbouring a whole number of endangered, rare and protected species of plants associated with the fens with high content of carbonates.

Zraniteľnosť

The site is partially surrounded by meadows that were altered to a various degree by high intensity management practices (application of fertilisers) in the past. The site can therefore suffer typical consequences of the fertiliser washout. Potential changes of the water regime that would inevitably bring on decline in or disappearance of characteristic species of present communities are also seen as site disturbing.

Vlastníctvo

štátne - 27,4 % súkromné - 72,6 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  hnojenie
J - prirodzené zmeny systému  
  iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Bufo viridis, Calliergon trifarium, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza pulchella, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Triglochin maritima

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) očkáň hnedý motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 Pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov