Komárňanské slanisko

Kód územia

SKUEV0010

Výmera územia

14,550 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Komárno

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,76932992

Zemepiská dĺžka

18,07663362

Nadmorská výška (m)

Max

109

Priemerná

109

Min

109

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis územia

The site is a part of the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská rovina Plain. It is located on the natural levees of the Váh and Danube rivers. Geological basement is formed by alluvial gravel-sand and sand deposits covered with silty sediments. Soils are moderately salinate. The relief is slightly undulated with an elevation up to 1 m, locally in a consequence of human activities. Vegetation is represented by salt marshes – significant part of the site is covered with the saline ruderal communities, scrubs and trees occur only sporadically. The site pattern forms a narrow rectangle surrounded with the arable land.

Ciele ochrany

Important site of the endangered halophytes in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site is highly vulnerable especially due to drainage, ploughing and spreading of ruderal vegetation from the surrounding agricultural communities.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Bupleurum rotundifolium, Carex secalina, Lacerta agilis, Mustela nivalis, Pholiurus pannonicus, Tripolium pannonicum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov