Bystrické sihly

Kód územia

SKUEV0647

Výmera územia

14,020 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Kysuce

tel:+421 41 433 56 06
fax:+421 41 433 56 08
Slovak Republic
Čadca
U Tomali č.1511

Katastrálne územia

Nová Bystrica, Stará Bystrica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,34833333

Zemepiská dĺžka

18,98500000

Nadmorská výška (m)

Max

536

Priemerná

512

Min

490

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Popis územia

The site is a part of Kysuce highlands, a part of Bystrická brázda subunit. Geology: The site is made up of the Magura Nappe of Flysch belt, mainly of partial Bystrica Nappe. The site is represented by pleistocene (Wurm) fluvial sediments, by sandy gravel in a floodplain of Bystrica river. Non-forest habitats are represented by relict transition mires near to floodplain of Bystrica river - local "sihly" - in Stará Bystrica (Lány locality) and in Nová Bystrica (Timkova sihla), by alkaline fens and tall-herbs wet meadows. Plant species are represented by protected and endangered species: Menyanthes trifoliata, Carex diandra, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza lapponica, Pedicularis palustris a Naumburgia thyrsiflora. In the site there occure national habitats: eutrophic humid grasslands, mesophile pastures and lowland hay meadows.

Ciele ochrany

Protection of relict complex of alkaline fens habitats with protectected, endangered and rare plant species: Carex davalliana, Naumburgia thyrsiflora.

Zraniteľnosť

Disturbance of hydrological regime of local stream because of builging of flood-control channelin 1997-98 on the site Lány in Stará Bystrica. The restoration dams were built in 2003 in the cooperation with municipality. Land abandonment on fen-meadows and subsequent succession changes. Some effort is done to reintroduce mowing on the site Lány. Development near locality Timkova sihla with negative impact on hydrological regime and ruderalisation.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
J - prirodzené zmeny systému  
  budovanie kanálov
  modifikácie v štruktúre vodných tokov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Carex diandra, Carex flava, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis, Epipactis palustris, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora, Pedicularis palustris, Salix rosmarinifolia, Valeriana simplicifolia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov