Dedkovo

Kód územia

SKUEV0855

Výmera územia

15,500 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Riečka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,77248982

Zemepiská dĺžka

19,06002290

Nadmorská výška (m)

Max

929

Priemerná

894

Min

851

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Campanula serrata

Popis územia

Izolovaný komplex zachovalých mezofilných až xerotermných lúk obklopených lesmi s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov (bezstavovce) v relatívne exponovanom teréne a vyššej nadmorskej výške (900 m.n.m.).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Územie je zraniteľné vplyvom nevhodného obhospodarovania (mulčovanie, nekosenie, následné zarastanie) a vplyvom poškodzovania TTP vplyvom lesného hosp. v okolitých porastoch (napr. manipulácia drevnej hmoty).

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
B - lesníctvo  
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
G - ľudské vplyvy  
  oplotenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov