Chraste

Kód územia

SKUEV0060

Výmera územia

15,804 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Dúbrava, Svätý Kríž

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,03500000

Zemepiská dĺžka

19,52555556

Nadmorská výška (m)

Max

696

Priemerná

675

Min

658

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Vertigo geyeri

Popis územia

The site is situated along the Čemník stream in Liptovská kotlina Basin. Wetland communities, which gravely depend on the level of water table, are in areas with lower water table substituted with the communities grazed by livestock. Basement of the site is predominately built by alluvial loams and gravel loams.

Ciele ochrany

The site supports the typical representative of 7140 Transition mires and quaking bogs noted to harbour several species of plants protected by Slovak law. Territory of the site partially overlaps with the Nízke Tatry SPA.

Zraniteľnosť

The site and its valuable communities are under a potential threat from livestock grazing as the main anthropogenic activity in the area provided inappropriate farming practices are assumed.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)

Ostatné druhy

Carex davalliana, Carex limosa, Comarum palustre, Drosera rotundifolia, Gallinago gallinago, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, Pinguicula vulgaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 pimprlík močiarny mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius senator Linnaeus, 1758 strakoš červenohlavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 strakoš sivý (veľký) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hamatocaulis vernicosus kosáčik machorasty 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 0,0 50,0 50,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 25,0 75,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov