Hostovické lúky

Kód územia

SKUEV0386

Výmera územia

13,360 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Hostovice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,12953465

Zemepiská dĺžka

22,11598840

Nadmorská výška (m)

Max

338

Priemerná

329

Min

321

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6410 - Bezkolencové lúky
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Lycaena dispar

Popis územia

The site is represented by complex of the hydrophilous grassland communities with Iris sibirica. It is situated on the river terrace sediments developed by the Udava River erosive-denudative activity in 330 m above sea level. The waterlogging of the site is caused especially by rain water that can not drain through the gleyed soil layers. Rich plant communitie on the floodplain gleyed soils are currently used for cattle grazing that leads to damage of the upper soil layers.

Ciele ochrany

Maintenance of the hydrophilous grassland communities with Iris sibirica, Dactylorhiza sp., Epipactis palustris as well as protected and endangered fauna species. The site is a part of the Východné Karpaty Protected Landscape Area and includes the Hostovické lúky Nature Reserve.

Zraniteľnosť

Uncontrolled cattle grazing.

Vlastníctvo

private - 65.124 % towns and municipalities - 34.876 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
G - ľudské vplyvy  
  zošľapávanie, nadmerné využívanie

Ostatné druhy

Brenthis ino, Ceratinopsis stativa, Coronella austriaca, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza sp., Hyla arborea, Iris sibirica, Lacerta agilis, Notioscopus sarcinatus, Walckenaeria kochi

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) Rak riečny kôrovce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 88,9 11,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6410 Bezkolencové lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov