Šíravina

Kód územia

SKUEV0808

Výmera územia

12,740 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

06.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Peťovka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,85859974

Zemepiská dĺžka

18,15626909

Nadmorská výška (m)

Max

481

Priemerná

441

Min

403

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax

Popis územia

komplex zarastajúcich lúk a pasienkov v juhozápadnej časti Strážovských vrchov v kontakte s Nitrianskou pahorkatinou v krajinársky hodnotnom priestore

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Vlastníci nemajú záujem o poľnohospodárske využívanie lokality. Pasienky sú v pokročilom sukcesnom štádiu, obnovný management je realizovateľný s výraznými nákladmi.

Vymedzenie územia

Zarastajúce pasienky nad obcou Peťovka.

Vlastníctvo

Súkromné

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Ostatné druhy

Ophrys holubyana