Územia európskeho významu

Zobrazených 331 - 360 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Hrušovská lesostep SKUEV0352 40 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Plešivská planina SKUEV0353 2 860 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Hnilecké rašeliniská SKUEV0354 54 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Fabiánka SKUEV0355 648 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Horný vrch SKUEV0356 6 028 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Cerová vrchovina SKUEV0357 2 623 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Soví hrad SKUEV0358 42 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Dechtárske vinice SKUEV0359 55 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Beležír SKUEV0360 62 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Vodokáš SKUEV0361 137 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Pieskovcové chrbty SKUEV0362 99 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Ťahan SKUEV0363 311 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Pokoradzské jazierka SKUEV0364 63 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Dálovský močiar SKUEV0365 82 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Drienčanský kras SKUEV0366 1 606 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Holubyho kopanice SKUEV0367 3 900 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Brezovská dolina SKUEV0368 2 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Pavúkov jarok SKUEV0369 23 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Žalostiná SKUEV0371 220 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Krivoklátske lúky SKUEV0372 4 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Krivoklátske bradlá SKUEV0373 64 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Záhradská SKUEV0374 9 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Krasín SKUEV0375 64 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Vršatské bradlá SKUEV0376 275 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Lukovský vrch SKUEV0377 216 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Nebrová SKUEV0378 28 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Kobela SKUEV0379 6 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Tematínske vrchy SKUEV0380 2 520 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Dielnice SKUEV0381 105 ha Administration of NP Veľká Fatra, tel: +421 43 428 45 03, fax:+421 43 428 45 89, Slovak Republic Detail zaznamu
Turiec a Blatnický potok SKUEV0382 264 ha Administration of NP Veľká Fatra, tel: +421 43 428 45 03, fax:+421 43 428 45 89, Slovak Republic Detail zaznamu