Dechtárske vinice

Kód územia

SKUEV0359

Výmera územia

55,180 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 48
fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Gemerské Dechtáre, Hodejovec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,24472222

Zemepiská dĺžka

20,01722222

Nadmorská výška (m)

Max

333

Priemerná

278

Min

224

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lycaena dispar

Popis územia

The whole site is covered with the xerophilous grassland communities with juniper or other species in grooves. It is represented by southern slopes bordered with the forest on the north and arable land on other sides. Soil is shallow and sandy on the sandstone basement, which is bare in several places. Species of European importance in the site - Lacerta viridis, Lacerta agilis, Coronella austriaca and protected thermophilous grassland species.

Ciele ochrany

Xerophilous flora communities and fauna species (reptile species of European importance) conditioned by the long-term management with the well-preserved juniper stands. The site is a part of the Protected Landscape Area Cerová vrchovina and overlaps with the proposed Special Protected Area Cerová vrchovina and Rimavská kotlina.

Zraniteľnosť

Pastures are threatened by succession caused by a lack of management. Steeper slopes are disposed to the soil erosion caused by heavy rain and intensive grazing. The whole site is endangered by dispersal of the invasive flora species.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 97.699 % towns and municipalities - 2.301 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Ostatné druhy

Coronella austriaca, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Muscardinus avellanarius

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov