Vodokáš

Kód územia

SKUEV0361

Výmera územia

137,220 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 48
fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Dubno, Gemerský Jablonec, Petrovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,20666667

Zemepiská dĺžka

20,00805556

Nadmorská výška (m)

Max

322

Priemerná

278

Min

230

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus, Lycaena dispar, Spermophilus citellus

Popis územia

The whole site is covered with the well-preserved grassland cummunities. The deciduous forests are formed by the locust tree refuges around the ravines and grooves. Geological basement is formed by sandstone. Intensively managed arable land is located near to the site.

Ciele ochrany

The site is a habitat of the xerophilous flora and fauna species and also Spermophilus citellus. It was long-term traditionally managed (grazing). The site belongs to the most significant localities of Spermophilus citellus in Cerová vrchovina Upland and it is the important gene pool locality of spermophile in Slovakia. The site are overlaps with the proposed Special Protected Area Cerová vrchovina and Rimavská kotlina.

Zraniteľnosť

Pastural communities are vulnerable due to a lack of the traditional management practices (grazing, mowing). The site is potentially threatened by dispersal of the invasive and non-native flora species. Protected species Spermophilus citellus is potentially endangered by illegal capture. Steeper slopes are disposed to the soil erosion caused by intensive grazing.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 51.762 % private - 48.164 % towns and municipalities - 0.075 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Ostatné druhy

Bufo viridis, Coronella austriaca, Emberiza calandra, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Muscardinus avellanarius

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821) Kováčik fialový chrobáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov