Pieskovcové chrbty

Kód územia

SKUEV0362

Výmera územia

98,670 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 48
fax:+421 47 563 42 57
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Drňa, Chrámec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,26805556

Zemepiská dĺžka

20,14527778

Nadmorská výška (m)

Max

280

Priemerná

218

Min

167

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Pulsatilla grandis

Popis územia

The site is covered with the xerophilous grassland communities with juniper tree and refuges of other tree species (especially locust tree) in grooves. Half of the site is covered with the successive woods. The site is bordered with arable land and partly with the forest stands. Soil is shallow and sandy on the sandstone basement. From the geomorphological point of view, the site is represented by softly modelled sandstone ranges sharply emerging from the surrounding landscape.

Ciele ochrany

Xerophilous flora and fauna communities with the high biodiversity value conditioned by long-term management with the well-preserved juniper stands. One of the most significant localities of Linum hirsutum ssp. glabrescens in Slovakia. The site is notable for the occurence of nationally protected species Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Chrysopogon gryllus, Stipa sp. The site includes the Protected Site Vinohrady and also proposed Protected Site Drnianske chrbáty. The site is a part of the Protected Landscape Area Cerová vrchovina and proposed Special Protected Area Cerová vrchovina and Rimavská kotlina.

Zraniteľnosť

Pastures are threatened by succession caused by a lack of management. Due to intensive grazing, the steeper slopes are disposed to the soil erosion. The whole site is endangered by dispersal of the invasive flora species.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 86.483 % state - 13.517 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Ostatné druhy

Adonis aestivalis, Bromus arvensis, Bupleurum rotundifolium, Caucalis platycarpos, Coronella austriaca, Cynoglossum hungaricum, Hyla arborea, Chrysopogon gryllus, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Linum hirsutum subsp. glabrescens, Linum hirsutum subsp. hirsutum, Medicago prostrata, Muscardinus avellanarius, Nigella arvensis, Orchis morio, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Orobanche teucrii, Papaver dubium, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Saxicola torquatus, Silene otites, Stipa joannis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) Hnedáčik osikový motýle 14,3 14,3 71,4 Zobraziť druh v atlase
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) jasoň chochlačkový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) modráčik čiernoškvrnný motýle 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 60,0 40,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 33,3 66,7 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín