Kobela

Kód územia

SKUEV0379

Výmera územia

6,000 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Nové Mesto nad Váhom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,77902044

Zemepiská dĺžka

17,83658981

Nadmorská výška (m)

Max

273

Priemerná

254

Min

236

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Colias myrmidone, Eriogaster catax, Pulsatilla grandis

Popis územia

The site is built up of carbonates of a nappes character, with a very good permeability. In the site, karsting processes of these rocks is markedly demonstrated and so called lapies originate.

Ciele ochrany

The site overlaps with the homonymic Kobela Nature Reserve designated in 1988. Aim of the protection is to preserve the unique xerothermic habitat with the dominant Crinitaria linosiris in the stands with rich occurrence of Cerasus fruticosa and with rare insects Scolitandites orion, Episyron arrogans (second locality in Slovakia) and other rare species.

Zraniteľnosť

The site is endangered by secondary succession, proximity of the town Nové Mesto nad Váhom and potential building development in the surrounding land.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s inertnými materiálmi
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Ammoplanus pragensis, Anguis fragilis, Aster amelloides, Bufo viridis, Campanula bononiensis, Catocala fulminea, Cerasus fruticosa, Cricotopus (Cricotopus) beckeri, Crinitina linosyris, Episyron arrogans, Erinaceus concolor, Lacerta agilis, Maculinea arion, Maculinea rebeli, Martes foina, Mustela nivalis, Mustela putorius, Orchis militaris, Papilio machaon, Papilio podalirius, Saxicola torquatus, Scolitantides orion, Sorex minutus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) priadkovec trnkový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
40A0 Xerotermné kroviny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov