Lukovský vrch

Kód územia

SKUEV0377

Výmera územia

215,610 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Melčice, Zemianske Lieskové

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,88916667

Zemepiská dĺžka

17,86555556

Nadmorská výška (m)

Max

732

Priemerná

563

Min

351

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Lucanus cervus, Rosalia alpina

Popis územia

The site ss located in the part of the byklippen flysch that fetures the increased proportion of the carbonic rocks. The whole site is afforested.

Ciele ochrany

The site is a part of the Biele Karpaty PLA. Aim of the protection is to preserve the rich thermophilous cornel-oak and beech stands with the occurrence of several nationally protected species: Orchis purpurea, Orchis pallens, Limodorum abortivum, rare invertebrates Zacheus crista, Egenus convexus and other thermophilous species.

Zraniteľnosť

As far as the economic forests are dominant in the site, they are threatened by potential non-sensitive techniques of timber harvesting. There are the stands affected by windthrow disaster in the vicinity of the site.

Vlastníctvo

state - 99.861 % towns and municipalities - 0.139 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - pôvodné druhy
  výsadba po rube
  odstránenie sušiny
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Coronella austriaca, Discoelius zonalis, Erinaceus concolor, Glis (Myoxus) glis, Lacerta agilis, Laser trilobum, Limodorum abortivum, Martes foina, Meles meles, Micromys minutus, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Orchis pallens, Orchis purpurea, Rana dalmatina, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Sorbus aria, Sorex araneus, Sorex minutus, Zacheus crista

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov