Dielnice

Kód územia

SKUEV0381

Výmera územia

104,820 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Veľká Fatra

tel: +421 43 428 45 03
fax:+421 43 428 45 89
Slovak Republic
Martin
P.O. Hviezdoslava 38

Katastrálne územia

Kláštor pod Znievom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,96166667

Zemepiská dĺžka

18,81000000

Nadmorská výška (m)

Max

559

Priemerná

518

Min

485

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Canis lupus, Lycaena dispar, Ursus arctos

Popis územia

Basement of the majority of the site is built by Tertiary rocks of early Miocene. Slavic layers are represented by partially crumbling conglomerates and sandstones of predominately carbonate nature. To a lesser extent, Quaternary colluvial and colluvium-fluvial sediments are also being featured.

Ciele ochrany

The site is dominated by grass-herb and shrubby communities harbouring many xerophilous and thermophilous species of Slovak flora and fauna. The site is partially covered with forests and is noted for a high degree of biological diversity. Several protected species of national importance or otherwise important species have been recorded on the territory of the site.

Zraniteľnosť

Biological communities of the site have been able to evolve to their current state partly because of long-term absence of high intensity agricultural practices. Their existence is under threat from seral processes, possible penetration of invasive species of plants, efforts to further intensify agricultural use of the site or, quite on contrary to the last mentioned, afforestation efforts.

Vlastníctvo

private - 98.567 % towns and municipalities - 1.433 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Convallaria majalis, Epipactis purpurata, Gentiana cruciata, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia densiflora, Lacerta agilis, Listera ovata, Maculinea arion, Ophrys holubyana, Ophrys insectifera, Parnassius apollo, Platanthera bifolia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Bombina variegata (LINNAEUS,1758) kunka žltobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 33,3 33,3 33,4 Zobraziť biotop v atlase
6211 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov