Územia európskeho významu

Zobrazených 181 - 210 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Vlára SKUEV0148 62 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Vršatské bradlá SKUEV2376 60 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Vršatské bradlá SKUEV0376 275 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Záhradská SKUEV0374 9 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Závlačná SKUEV0802 11 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Žalostiná SKUEV0371 220 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Šmatlová SKUEV0809 21 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 6598387, fax: +421 32 6598387, Slovak Republic Detail zaznamu
Drienčanský kras SKUEV2366 1 282 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 56 34 947, fax: +421 47 56 34 948, Slovak Republic Detail zaznamu
Hubovo SKUEV0814 225 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 56 34 947, fax: +421 47 56 34 948, Slovak Republic Detail zaznamu
Horný tok Ipľa SKUEV0816 120 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 56 34947, fax: +421 47 56 34 948, Slovak Republic Detail zaznamu
Cerová vrchovina SKUEV2357 555 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 47, fax:+421 47 563 49 48, Slovak Republic Detail zaznamu
Ľuborečské dubiny SKUEV0956 441 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 47, fax:+421 47 563 49 48, Slovak Republic Detail zaznamu
Uderinky SKUEV0957 101 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 47, fax:+421 47 563 49 48, Slovak Republic Detail zaznamu
Beležír SKUEV0360 62 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Cerová vrchovina SKUEV0357 2 623 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Cerová vrchovina SKUEV1357 412 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Dálovský močiar SKUEV0365 82 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Dechtárske vinice SKUEV0359 55 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Drienčanský kras SKUEV0366 1 606 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Drieňové SKUEV0669 90 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Pieskovcové chrbty SKUEV1362 224 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Pieskovcové chrbty SKUEV0362 99 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Pokoradzské jazierka SKUEV0364 63 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Soví hrad SKUEV0358 42 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Ťahan SKUEV0363 311 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Vodokáš SKUEV0361 137 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 563 49 48, fax:+421 47 563 42 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Rimava a Slaná SKUEV0817 48 ha Administration of PLA Cerová vrchovina, tel: +421 47 5634 947, fax: +421 47 56 34947, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolný tok Ipľa SKUEV0824 201 ha Administration of PLA Dunajské luhy, tel.: 031 551 62 29 Detail zaznamu
Abov SKUEV0071 21 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Starej Nitry SKUEV0155 434 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu