Tomášovica

Kód územia

SKUEV0807

Výmera územia

6,900 ha

 

Dátum návrhu

17.09.2015

Dátum aktualizácie

06.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Trenčianske Mitice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,81591730

Zemepiská dĺžka

18,13391616

Nadmorská výška (m)

Max

360

Priemerná

344

Min

316

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax

Popis územia

komplex teplomilnej dubiny a xerotermných suchých trávnikov s bohatým výskytom borievky obyčajnej (Juniperus communis) na južnom okraji Strážovských vrchov

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Absencia extenzívnej pastvy vedie k rozrastaniu nežiadúcich krovín v nelesných biotopoch, ktoré je potrebné udržať ako bezlesie a vyhnúť sa v nich zalesňovaniu. Stav lesného biotopu je treba zlepšiť cieleným výrubom borovice. Územie bolo nelegálne zalesňované borovicou a v roku 2016 pozemkovými úpravami bez vyžiadania stanoviska ŠOP preklasifikované na lesný pozemok.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov