Ľuborečské dubiny

Kód územia

SKUEV0956

Výmera územia

441,250 ha

 

Dátum návrhu

07.09.2017

Dátum aktualizácie

17.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Cerová vrchovina

tel: +421 47 563 49 47
fax:+421 47 563 49 48
Slovak Republic
Rimavská Sobota
Železničná ul. 31

Katastrálne územia

Lehôtka, Ľuboreč, Mašková, Závada

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,31378280

Zemepiská dĺžka

19,51219079

Nadmorská výška (m)

Max

415

Priemerná

330

Min

243

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Popis územia

Územie predstavuje súvislé lesné komplexy teplomilných lesov s dominatným zastúpením dubov. Okrem biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV0956, sa v území vyskytujú aj viaceré biotopy a druhy národného významu.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Obnova lesných porastov na súvislých plochách, krátke obnovné doby, čím dôjde k výraznej zmene vo vekovej štruktúre biotopov.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - pôvodné druhy
  manažment lesa
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií v lesníctve
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
M - klimatická zmena  
  suchá a nedostatok zrážok
  zmena biotopu