Turecký vrch

Kód územia

SKUEV0567

Výmera územia

32,030 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,78416667

Zemepiská dĺžka

17,86027778

Nadmorská výška (m)

Max

299

Priemerná

233

Min

190

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Lucanus cervus

Popis územia

The site is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Považské Podolie and part Bielokarpatské podhorie. From geotectonic point of view is it core mountain belt Inner Carpathians, mountains Malé Karpaty. In the site occures steep slopes and mosaic of habitats: xerotermophill forest societes with Cornus sp., bushes and non-forest habitats with termophilic plants and insects (Lepidoptera, Hymenoptera).

Ciele ochrany

The site is identical with Nature Reservation Turecký vrch (declared in 1984). In thermophilic oak forest occures rich population Dictamnus albus and many Orchids (Orchis pallens, O. purpurea, Cephalanthera damasonium, C. longifolia, Epipactis microphyla, E. muelleri). For reptile Lacerta viridis is there north area of the occurence (range). The rare invertebrates are represented f.e. Arethusana arethusa, blanokrídlovce Cryptocheilus notatus and Chrysis trimaculata. For habitat and species biodivesity maintainance is necessary expansive acacia (Robinia pseudoacacia) removing and succession stopping.

Zraniteľnosť

Invasive species expansion, train railway modernisation from Bratislava to Žilina, sucession on non-forest land, thick forest growth withou small meadows in the forest, mining restoration of mineral resources. Existing antropogenic pressure is south tunnel portal on the railway from Bratislava to Žilina.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  holorub
D - doprava a komunikácie  
  tunel
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
L - prírodné katastrofy  
  prírodný požiar

Ostatné druhy

Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aegithalos caudatus, Buteo buteo, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Coracias garrulus, Corvus corax, Corvus corone, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Dictamnus albus, Dryocopus martius, Emberiza citrinella, Epipactis microphylla, Epipactis muelleri, Erithacus rubecula, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, Garrulus glandarius, Hippolais icterina, Jynx torquilla, Lacerta viridis, Luscinia megarhynchos, Orchis pallens, Orchis purpurea, Oriolus oriolus, Parus caeruleus, Parus major, Pernis apivorus, Phasianus colchicus, Pica pica, Picus viridis, Platanthera chlorantha, Saxicola torquata, Serinus serinus, Sitta europaea, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Sylvia nisoria, Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) jašterica zelená plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov