Stehlíkovské

Kód územia

SKUEV0588

Výmera územia

7,470 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Horná Súča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,98833333

Zemepiská dĺžka

17,91027778

Nadmorská výška (m)

Max

580

Priemerná

561

Min

542

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Phengaris nausithous, Phengaris teleius

Popis územia

The site is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Biele Karpaty, part Súčanská vrchovina. From geotectonic point of view it is Klippen belt, Magura nappe with typical rotation layers of sandstones and claystones. There is grasslands in landslides with petrifying spring, with Orchid species, Gentianella lutescens and butterflies Maculinea sp..

Ciele ochrany

The site is situated in PLA Biele Karpaty. The permanent management is needed for maintainance of the favourable status (later mowing with consideration butterfies, extensive grazing). In the site occures rare plant species Dactylorhiza sambucina, Platanthera chlorantha, Gentianella lutescens and Maculinea butterfies.

Zraniteľnosť

Maculinea populations are needed special date of mowing or grazing (only once per year- before end of june or after first september), otherwise the population will disappear. Water regime changes.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  chov zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy

Ostatné druhy

Anthus trivialis, Coturnix coturnix, Dactylorhiza sambucina, Emberiza citrinella, Fringilla coelebs, Gentianella lutescens, Platanthera chlorantha, Sylvia nisoria

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov