Tlstá hora

Kód územia

SKUEV0576

Výmera územia

1,140 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Chocholná-Velčice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,88916667

Zemepiská dĺžka

17,89416667

Nadmorská výška (m)

Max

410

Priemerná

392

Min

378

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Vertigo moulinsiana

Popis územia

Petrifying spring surrounded by mowing orchid meadows at the foot of the forested hill Tlstá hora is situated in slovak-moravian Carpathians, whole Biele Karpaty and part Lopenícka hornatina. From geotectonic point of view it is Klippen belt, with Dretoma sequence. The site is created by rough petrifyting spring terrace, which was created from spring water. Marls, marlstones and marl limestones are rocky subsoil. It is the locality with the roughest layer of petrifyting spring sediments in Biele Karpaty region with occurence of mollusc Vertigo sp.

Ciele ochrany

The site is located in Protected Landscape Area Biele Karpaty. In the site is important the occurence of species fixed to calcareous fens - molluscs, Triglochin palustre, Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, Blysmus compressus, Cratoneuron sp.. Favourable status maintainace of habitats and species are depend on permanent management activities.

Zraniteľnosť

Water regime changes and suuccession in the springs.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Blysmus compressus, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Certhia familiaris, Coccothraustes coccothraustes, Columba palumbus, Cuculus canorus, Dactylorhiza majalis, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Emberiza citrinella, Epipactis palustris, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Hippolais icterina, Parus caeruleus, Parus major, Phylloscopus collybita, Picus canus, Picus viridis, Sylvia atricapilla, Triglochin palustre, Turdus philomelos

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) Pimprlík bruškatý mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7220 Penovcové prameniská 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov