Trokanovo

Kód územia

SKUEV0813

Výmera územia

8,080 ha

 

Dátum návrhu

17.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Červený Kameň

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,09563603

Zemepiská dĺžka

18,15515472

Nadmorská výška (m)

Max

479

Priemerná

425

Min

400

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Lycaena dispar

Popis územia

Druhovo pestré svahové lúky na ľavej strane Červenokamenskej doliny, oproti areálu Agrofarmy.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Časť lokality je neobhospodarovaná, zalesnená nelegálne smrekom. Dlhodobé mulčovanie lokality sa pokladá za nevhodný typ managementu, ochrana prírody však nemá účinné nástroje na zmenu spôsobu údržby lokality.

Vymedzenie územia

Svahové lúky oproti Agrofarme v Červenokamenskej doline

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov