Závlačná

Kód územia

SKUEV0802

Výmera územia

11,410 ha

 

Dátum návrhu

17.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Lednica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,09611959

Zemepiská dĺžka

18,21185027

Nadmorská výška (m)

Max

560

Priemerná

479

Min

394

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Lycaena dispar

Popis územia

Teplomilné silne zarastajúce lúky a pasienky s juhovýchodnou expozíciou, s bohatou faunou bezstavovcov, viazaných na nelesné biotopy a ich sukcesné štádiá.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Vlastníci územia dlhodobo lokalitu neobhospodarujú, prebiehajú tu silné sukcesné zmeny. Obnova obhospodarovania (výrub náletu, pastva, resp. kosenie) je pre zachovanie prírodných hodnôt územia kľúčová.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov