Prieľačina

Kód územia

SKUEV0565

Výmera územia

36,660 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Hôrka nad Váhom, Hrádok, Podhradie

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,70611111

Zemepiská dĺžka

17,99055556

Nadmorská výška (m)

Max

892

Priemerná

852

Min

779

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Rosalia alpina

Popis územia

The site is situated in whole Považský Inovec, part Vysoký Inovec. From geotectonic point of view is it core mountain belt and site is located in cristalline basement. The mountain range (massiff) consist of gneiss till silicon flysch. The area is covered by well preserve with character of broken stones (screes) with rich vegetation undergrowth and with mountain plant species Hesperis nivea, Lunaria rediviva.

Ciele ochrany

The site is located in Nature Monument Prieľačina (declared in 1988). Species and habitats diversity is uniquely. Non intervention management is essencial. Only small part of the site need active management measures in order to improve natural wood composition.

Zraniteľnosť

Endangered factors: forestry, abiotic factor (wind), turism

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Ostatné druhy

Aquila heliaca, Bielzia coerulea, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Columba oenas, Columba palumbus, Corvus corax, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Hesperis nivea, Parnassius mnemosyne, Parus ater, Parus caeruleus, Parus major, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Picus viridis, Pyrrhula pyrrhula, Regulus regulus, Scolopax rusticola, Strix aluco, Sylvia atricapilla, Turdus philomelos