Územia európskeho významu

Zobrazených 91 - 120 z 644 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Fabiánka SKUEV0355 1 338 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Horný vrch SKUEV0356 6 321 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Hrušovská lesostep SKUEV0352 41 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Jasovské dubiny SKUEV0349 36 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Kečovské škrapy SKUEV0345 538 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Meliatsky profil SKUEV0921 12 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Palanta SKUEV0737 778 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Plešivská planina SKUEV0353 3 022 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Plešivské stráne SKUEV0343 412 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Pod Strážnym hrebeňom SKUEV0346 175 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Slaná SKUEV0398 182 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Sokolia skala SKUEV0920 12 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Stredný tok Bodvy SKUEV0954 51 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Teplické stráne SKUEV0284 361 ha Administration of NP Slovenský kras, tel:+421 58 732 68 15, fax: +421 58 734 67 69, Slovak Republic Detail zaznamu
Údolie Hlinice SKUEV4090 52 ha Administration of NP Slovenský raj, tel: +421 53 442 20 10, Slovak Republic Detail zaznamu
Aboď SKUEV0925 91 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Dravčianska stráň SKUEV0111 3 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Folkmarská skala SKUEV0351 138 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Galmus SKUEV0287 3 285 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Havrania dolina SKUEV0785 11 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Helcmanovská bučina SKUEV0929 23 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Hnilecké rašeliniská SKUEV0354 57 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Hornádske vápence SKUEV0286 28 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Horný tok Hornádu SKUEV0290 359 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Hrádok SKUEV0927 2 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Jereňaš SKUEV0224 137 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Levočské dubiny SKUEV0110 605 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Mašianske sysľovisko SKUEV0784 21 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Muráň SKUEV0106 179 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Ordzovianske dubiny SKUEV0108 216 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu