Levočská dubina

Kód územia

SKUEV0110

Výmera územia

600,320 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

03.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Dlhé Stráže, Hradisko, Levoča, Uloža

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,04570643

Zemepiská dĺžka

20,56023311

Nadmorská výška (m)

Max

887

Priemerná

739

Min

576

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9170 - Dubovo-hrabové lesy lipové
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Adenophora lilifolia, Bombina variegata, Canis lupus, Triturus montandoni

Popis územia

The site supports extensive tracts of semi-natural forest stands situated on the meeting points of Levočské vrchy Hills and Hornádska kotlina Basin featuring one of the last remaining fragments of Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests in Slovakia. Uniquely well-preserved species composition of local stands, notably their understorey communities is underlined by specific forms of land management implemented in the past. Parts of the site have recently been subjected to direct conversions of coppice to high forest. Such radical steps can result in nothing else but dramatic change and gradual loss of native communities. Preference shall thus be given to low - key management measures whenever feasible.

Ciele ochrany

The site is noted for the presence of exceptionally rare and plant geography important complex of 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests, which are truly unique to the site and characteristic for only this region of Slovakia. Local forests represent the most intact complex of these forests in Slovakia and foster diverse plant communities in which not less contrast flora species as rare thermophilous and montane species are featured together (Adenophora liliifolia present on the site).

Zraniteľnosť

The key threat factors include inappropriate forest management measures, direct conversions to high forest and promotion of non-native tree species.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 0.072 % private - 0.21 % state - 97.69 % towns and municipalities - 2.028 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba po rube
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris, Bupleurum rotundifolium, Carex paniculata, Clematis alpina, Clematis recta, Crepis sibirica, Crocus discolor, Dactylorhiza majalis, Dianthus superbus subsp. alpestris, Eptesicus nilssoni, Erinaceus concolor, Lacerta agilis, Lilium martagon, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Mustela nivalis, Myotis daubentonii, Natrix natrix, Plecotus auritus, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Sicista betulina, Sorex araneus, Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové 16,7 8,3 75,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov