Helcmanovská bučina

Kód územia

SKUEV0929

Výmera územia

23,120 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Helcmanovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,83659823

Zemepiská dĺžka

20,84078887

Nadmorská výška (m)

Max

728

Priemerná

615

Min

491

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9110 - Kyslomilné bukové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Popis územia

Zachovalé lesné porasty prirodzeného charakteru v údolí bezmenného ľavostranného prítoku Hnilca v centrálnej časti Volovských vrchov.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9110 Kyslomilné bukové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov