Jereňaš

Kód územia

SKUEV0224

Výmera územia

136,850 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Bystrany, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,97333333

Zemepiská dĺžka

20,76694444

Nadmorská výška (m)

Max

512

Priemerná

470

Min

398

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9170 - Dubovo-hrabové lesy lipové

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Adenophora lilifolia, Bombina variegata

Popis územia

The site features rather intact complex of forests dominated by semi-natural forest stands whose biological communities have been impacted by the vicinity of Dreveník Hill.

Ciele ochrany

The site has been selected for locally featured intact complex of plant geography important semi-natural basin communities of 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests. These forests foster very diverse herb understorey typical for a contrasting mixture of thermophilous and montane flora species. The site supports most typical example of basin Galio-Carpinetum oak-hornbeam forest to be found in Slovakia.

Zraniteľnosť

Some forest stands were in the past impacted by the implementation of inappropriate forest management measures (direct conversion of coppice to high forest using non-native tree species). However, this practice has now been abandoned. Locally reported illegal felling of tree vegetation also impairs the intactness of the site.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba po rube
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  nesúvislá urbanizácia
G - ľudské vplyvy  
  vandalizmus

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Convallaria majalis, Epipactis helleborine, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Lacerta agilis, Lilium martagon, Martes martes, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Mustela nivalis, Natrix natrix, Nyctalus noctula, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Plecotus austriacus, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sciurus vulgaris, Sorex araneus, Sorex minutus, Triturus vulgaris, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov