Hrádok

Kód územia

SKUEV0927

Výmera územia

1,600 ha

 

Dátum návrhu

21.09.2015

Dátum aktualizácie

12.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Levoča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,01315341

Zemepiská dĺžka

20,62405913

Nadmorská výška (m)

Max

550

Priemerná

543

Min

524

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Pulsatilla slavica, Pulsatilla subslavica

Popis územia

Nerozsiahly, morfologicky výrazný hrebeň nad sútokom potoka Durst a bezmenného pravostranného prítoku na styku Hornádskej kotliny s Levočskými vrchmi. Zvýšený podiel vápnika v podložných flyšových horninách a ostro rezaný reliéf umožnili výskyt teplomilnej a vápnomilnej flóry na nevápencovom podloží.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Ostatné druhy

Coronella austriaca

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Pulsatilla slavica poniklec slovenský vyššie rastliny 66,7 16,7 16,6 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov