Dravčianska stráň

Kód územia

SKUEV0111

Výmera územia

3,290 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Slovenský raj

tel:+421 53 442 20 10
+421 53 441 02 76
fax:+421 53 442 20 26
Slovak Republic
Spišská N. Ves
Štefánikovo námestie č. 9

Katastrálne územia

Dravce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,01500000

Zemepiská dĺžka

20,48527778

Nadmorská výška (m)

Max

685

Priemerná

679

Min

673

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Popis územia

The site features landscape dominant flysch formation on the border of Levočské vrchy Hills and Hornádska kotlina Basin noted for uniqueness of its flora.

Ciele ochrany

The site is selected for its well-preserved communities of xerothermic grassland habitats featuring plant geography important species, such as Asyneuma canescens and several others. These communities support a great variety of different plant species, some of them rare and absent from similar sites of Hornádska kotlina Basin.

Zraniteľnosť

Intensive forms of agricultural production favoured on farming land around the site are seen as most serious source of disturbance to local communities

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kŕmenie zvierat
  hnojenie
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie

Ostatné druhy

Aster amelloides, Asyneuma canescens, Gentiana cruciata, Gentianopsis ciliata, Lacerta agilis, Linum flavum, Mustela nivalis, Pilosella cymosa, Silene otites, Sorex araneus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 33,3 66,7 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov