Územia európskeho významu

Zobrazených 241 - 270 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Osturniansky potok SKUEV0712 8 ha Administration of Pieninský National Park, tel.+421 52 418 10 71, +421 52 418 10 73, fax:+421 52 482 23 95, Slovak Republic Detail zaznamu
Ostrovné lúčky SKUEV0269 628 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Ostrovné lúčky SKUEV1269 12 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Ostrovné lúčky SKUEV2269 15 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Osminy SKUEV0087 99 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Osadská SKUEV0963 113 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, f, Slovak Republic, http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=11220 Detail zaznamu
Orlovské vŕšky SKUEV0169 207 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Orlie skaly SKUEV0506 31 ha Administration of PLA Malé Karpaty, tel: +421 33 640 05 49, fax: +421 33 647 40 02, Slovak Republic Detail zaznamu
Ordzovianska dubina SKUEV0108 216 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Oravská vodná nádrž SKUEV0304 252 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Oravská vodná nádrž SKUEV2304 395 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, f, Slovak Republic, http://www.sopsr.sk/web/index.php?cl=11220 Detail zaznamu
Orava SKUEV0243 418 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Ondriašov potok SKUEV0217 8 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Omšenská Baba SKUEV0811 270 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Olešnianske rašeliniská SKUEV0671 45 ha Administration of PLA Kysuce, tel:+421 41 433 56 06, fax:+421 41 433 56 08, Slovak Republic Detail zaznamu
Oborínsky les SKUEV0037 10 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Oborínske jamy SKUEV0038 7 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Niva Turca SKUEV0960 138 ha Administration of NP Veľká Fatra, tel: +421 43 428 45 03, Slovak Republic Detail zaznamu
Nitrické vrchy SKUEV0883 1 221 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Nesvadské piesky SKUEV2098 19 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Nesvadské piesky SKUEV0098 17 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Nebrová SKUEV0378 28 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Nad vinicami SKUEV0277 0 ha Administration of PLA Malé Karpaty, tel: +421 33 640 05 49, fax: +421 33 647 40 02, Slovak Republic Detail zaznamu
Nad Kostolnicou SKUEV0863 20 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Muteň SKUEV0212 33 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Muránska planina SKUEV0225 20 257 ha Administration of NP Muránska Planina, tel:+421 58 442 20 61, +421 58 442 61 19, fax:+421 58 442 61 19, Slovak Republic Detail zaznamu
Muráň SKUEV0106 179 ha Administration of NP Slovenský raj, tel:+421 53 442 20 10, +421 53 441 02 76, fax:+421 53 442 20 26, Slovak Republic Detail zaznamu
Mostová SKUEV0078 22 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Morské oko SKUEV0209 16 008 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Morava SKUEV0314 390 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu