Orlie skaly

Kód územia

SKUEV0506

Výmera územia

30,560 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Šterusy

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,62688168

Zemepiská dĺžka

17,65097896

Nadmorská výška (m)

Max

431

Priemerná

370

Min

317

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Dianthus lumnitzeri

Popis územia

The site is covered by complex of steppes habitat with the transition to a limestone rocky heath surrounded by forests. Significant is the occurrence of a Dianthus Lumnitzeri and Orchidaceae species.

Ciele ochrany

The site is important due to the occurrence of Dianthus lumnitzeri and several species of the family Orchidaceae.

Zraniteľnosť

The vulnerability of the site is in the progressive secondary succession and changes in the nature of the habitat.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Ostatné druhy

Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera damasonium, Dictamnus albus, Fumana procumbens, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Limodorum abortivum, Ophrys holubyana, Orchis militaris, Orchis purpurea, Orchis ustulata

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri klinček včasný Lumnitzerov vyššie rastliny 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov