Nad vinicami

Kód územia

SKUEV0277

Výmera územia

0,490 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Malé Karpaty

tel: +421 33 640 05 49
fax: +421 33 647 40 02
Slovak Republic
Modra
Štúrova 115

Katastrálne územia

Horné Orešany, Smolenice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,50638889

Zemepiská dĺžka

17,42638889

Nadmorská výška (m)

Max

309

Priemerná

293

Min

281

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Himantoglossum caprinum

Popis územia

Both localities with the largest population of Himantoglossum caprinum are located in the forest bottoms of Malé Karpaty Mts. and above the old vineyards, on the localities of former orchards and grasslands. At present, they are not economically used, they are kept only as meadows for game and the genetic funds. They are outside the recreational localites and in landscape valuable environment.

Ciele ochrany

Localities of the relict occurence of Himantoglossum caprinum and other species of Orchidaceae, e.g. Ophrys holubyana, Limodorum abortivum, Orchis militaris. The site partially overlaps with the Malé Karpaty Protected Landscape Area and proposed Malé Karpaty SPA.

Zraniteľnosť

Habitats are vulnerable due to grasslands abandonment and advanced secondary succession. Due to the small area of the site, it is possible to practise effective regulation interventions.

Vlastníctvo

private - 67.227 % state - 32.563 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla

Ostatné druhy

Epipactis helleborine, Laser trilobum, Lilium martagon, Limodorum abortivum, Ophrys holubyana, Orchis militaris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Himantoglossum caprinum jazýčkovec východný vyššie rastliny 44,4 55,6 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika rastlín