Osminy

Kód územia

SKUEV0087

Výmera územia

98,840 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Belek, Svätuša, Veľké Lovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,09416667

Zemepiská dĺžka

18,35805556

Nadmorská výška (m)

Max

264

Priemerná

210

Min

139

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus

Popis územia

The site is a part of the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská pahorkatina Upland, part Hronská pahorkatina Upland. From the geomorphological point of view, it is the hill land with the loess wind-borne sediments. The forests are the last fragments of the thermophilous oak-hornbeam forests.

Ciele ochrany

Well-preserved complex of the Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests, Pannonic woods with Quercus petrea and Carpinus betulus and Euro-Siberian steppe oak woods.

Zraniteľnosť

Vulnerability is a subject to the current forest management practices (overall soil preparation, planting of allochthonous wood species Juglans nigra, Quercus robur Pinus strobus, Pseudotsuga taxifolia and the site-allochthonous species Pinus silvestris, Larix decidua, Picea abies), invasions of allochthonous species Robinia pseudoaccacia, waste dumping and increased number of visitors.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne

Ostatné druhy

Bufo bufo, Felis sylvestris, Lacerta agilis, Martes martes, Meles meles, Orchis militaris, Rana dalmatina