Mostová

Kód územia

SKUEV0078

Výmera územia

23,530 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

06.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Veľké Kosihy

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,76888889

Zemepiská dĺžka

17,90500000

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis územia

The site is located in the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland. Gravels-sands, sands and clay sediments form a basement. Soils are the slightly gley Chernozems. The site is of a steppe character; the relief is a slight depression. It is surrounded with the agricultural land. The “salted eyes” without vegetation occur in the site.

Ciele ochrany

Well-preserved habitat of salt marshes with the occurrence of protected halophyte species.

Zraniteľnosť

Zraniteľnosť: Drainage of the area causes the gradual desalination. Invasions of wood species and spreading of invasive species from the surrounding agricultural land disturb the vegetation cover.

Vlastníctvo

private - 14.46 %. towns and municipalities - 85.54 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu

Ostatné druhy

Cryptocheilus richardsi, Lythrum tribracteatum, Plantago maritima, Tripolium pannonicum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov