Územia európskeho významu

Zobrazených 271 - 300 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Drieňová hora SKUEV0292 10 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Kľúčovské rameno SKUEV0293 468 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Bagovský vrch SKUEV0294 223 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Biskupické luhy SKUEV0295 916 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Bratislava, tel: +421 2 5937 53 47, +421 2 643 69 946, fax: 02 5937 53 81, Slovak Republic Detail zaznamu
Turková SKUEV0296 403 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Brezinky SKUEV0297 8 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Brvnište SKUEV0298 75 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Baranovo SKUEV0299 861 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Skribňovo SKUEV0300 126 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Kopec SKUEV0301 4 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Ďumbierske Tatry SKUEV0302 44 028 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Hrona SKUEV0303 225 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Oravská vodná nádrž SKUEV0304 252 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Choč SKUEV0305 1 598 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 080017, fax:+421 52 448 42 17, Slovak Republic Detail zaznamu
Pod Suchým hrádkom SKUEV0306 722 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 42 60 800, Slovak Republic Detail zaznamu
Tatry SKUEV0307 66 994 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 448 42 17, fax:+421 52 448 42 17, Slovak Republic Detail zaznamu
Machy SKUEV0308 165 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Poprad SKUEV0309 44 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 448 42 17, fax:+421 52 426 08 00 Slovak Republic Detail zaznamu
Kráľovohoľské Tatry SKUEV0310 30 479 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Kačenky SKUEV0311 281 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Devínske alúvium Moravy SKUEV0312 156 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Devínske jazero SKUEV0313 1 264 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Morava SKUEV0314 390 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Skalické alúvium Moravy SKUEV0315 251 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Šranecké piesky SKUEV0316 272 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Rozporec SKUEV0317 83 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Pod Bukovou SKUEV0318 538 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Poľana SKUEV0319 3 072 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Šindliar SKUEV0320 8 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu
Salvátorské lúky SKUEV0321 3 ha Regional Administration of Nature and Landscape Protection Prešov, tel: +421 51 756 74 15, fax:+421 51 772 41 79, Slovak Republic Detail zaznamu