Kopec

Kód územia

SKUEV0301

Výmera územia

3,764 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Priechod

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,78298074

Zemepiská dĺžka

19,22658831

Nadmorská výška (m)

Max

635

Priemerná

594

Min

538

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Carabus variolosus

Popis územia

The site is situated between the Zvolenská kotlina Basin and Starohorské vrchy Hills geomorphological subunits. Majority of the site is covered with floristically rich grass-herbaceous communities with the typical features maintained by help of the management measures. The site is partially utilised as a grazing ground. Remaining parts of the site are covered with shrubby vegetation and small trees resulting from the secondary succession. Basement is formed by limestones and dolomites.

Ciele ochrany

The site provides home to the population of significant flora species Stipa joamis, the species included in the IUCN Red List of Threatened Plants. The site also features Fumana procumbens, another important and rare taxon of Slovak flora. The species is featured in the national Red List of Threatened Plants and its local population represents edge limit of its Slovak range. The site is also marked as important seasonal feeding grounds for several species of omnivorous birds and small burrow rodents. Importantly still, it provides resident population of brown bear Ursus arctos with sufficient food resources to see it through its hyperfagia phase.

Zraniteľnosť

Pastures on steep slopes are in the absence of appropriate management practices threatened by erosion.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pasenie
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Carorita limnaea, Fumana procumbens, Glis (Myoxus) glis, Mustela nivalis, Stipa joannis

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov